Clom's Closet

ページ

2014年3月14日金曜日

Clom's Closet New Arrival!! Natural Linen!!

 Xin chào!
We are the Closet Clom
at 31A Xuân Diệu., Tây Hồ., Hà Nội Việt Nam.This is the New lanh Vải we imported.
Vải lanh of this can be changed ...
 Quần áo and profile mi, áo Quân, vv, 
multiple type Quần áo. 

Tủ quần áo Clom do not only designed simple, 
we nhận designed for Cảm xuc directory. 

Especially as the mat row pho bien cho phu nu that áo profile mi.
Mát row pho bien cho phu nu that trang recovery áo profile mi Special. 

Length up to the start goi defaults áo profile mi may be Đèo 
as the outside tha the previous node. 
May cut one Mùa decode Đại Từ now, 
it is a work of very popular variable.

cam on ban many.
and HAVA nice day!

Tủ quần áo Clom of
-------------------------------------------------- --------------
31A  Xuân Diệu., Tây Hồ 
Hà Nội Việt Nam
(+84) 4 37.188.233
cloclo@suit-ya.com
Map: https://maps.google.com/maps/ms?authuser
= 0 & VPS = 6 & hl = vi & ie = UTF8 & oe = UTF8 & msa = 0 & MSID
= 204680718631360491588.0004d06caf251fb861a29
-------------------------------------------------- --------------
Hà Nội Việt Nam Custom-made
Áo dài, Suit, áo profile mi, áo
Mạng official, Thoi trang
PN lanh, Phụ
Văn Phong Pham, Túi, Giáy
OEM

Việt Nam Hà Nội implemented according to Order
Áo dài một mac appropriate
Official Mac Mac Just dị
Phụ events lanh PN
Văn Phong Pham Kabankutsu 
Việt Nam tháng OEM San Xuất,
Tủ quần áo CLOM Cửa , Đế Lai Không cho!


Hang Ten Cửa  Cửa Closet CLOM
Địa Chí  31A  Xuân Diệu,  Tây Hồ,  Hà Nội,  Việt Nam
Vì vậy, Điện Thoại 04 37 188 233   (Nhan Vien Nguoi Co San Nhất)
Map Https :/ / Maps.Google.Com / bản đồ / ms AUTHUSER?
= 0 & VPS = 6 & hl = vi & ie = UTF8 & oe = UTF8 & msa = 0 & MSID
= 204680718631360491588.0004d06caf251fb861a29

Me think that if you can be only for people lai xe after going du lịch using xe taxi.

Toi mu O DJ E ns O  31A Xuân Diệu, T â y H O , H à  N O I. 
Hay g O IS O  N à Yn E UB Một N kh ô ng BI E DJ Toi Một CH Toi .
Điện Thoại  04 37 188 233

※ Please call to the window row if an address of the row, above that you do not know people in the Việt Nam,
  Me have been described as.


Văn Phú Tu Voi Hop Hop Thục Hiền, Ao Vì vậy, mi
 Ya one something automatically when a command prompt Mua appropriate
 Method and such as lo âu measurement, xin please contact the system with them me.
 Tham Khao Kiên Ỷ La O Djay


cloclo@suit-ya.com