Clom's Closet

ページ

2015年9月12日土曜日

custom made dress!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.


on picture is new dress that customer hurry up order at our shop
that one we make follow her design .
and we send to hotel for her
because she don't have so much time for fitting .
But she so happy when she receipted her dress
it fit with her size .Trong hình ảnh là một mẫu váy mới khách hàng
 đã đặt may gấp theo thiết kế của cô ấy.
Chúng tôi đã chuyển đến khách sạn của cô ấy sau khi hoàn thành
vì cô ấy không có thời gian để đến mặc thử.
Nhưng cô ấy đã rất vui khi nhận được nó vì nó rất vừa với size của cô ấy
và không cần phải chỉnh sửa .

■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓