Clom's Closet

ページ

2015年9月19日土曜日

New arrival!!!!!!!!!!
  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.


a new arrival for a new day .
day by day we alaway update new arrival.
with so many new style 
let's come with us and make nice weeken with Clomscloset


Rất nhiều mẫu hàng mới được cập nhật
 hàng ngày với nhiều kiểu dáng mới .
Hãy đến với chúng tôi và có một ngày 
cuối tuần hạnh phúc cùng clomscloset

■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓