Clom's Closet

ページ

2015年9月27日日曜日

customs made clothes for present !!!!!!!!!!!!!

  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.

a white shirt always gives the wearer a feeling of confidence.
It also gives the viewer a look of sympathy.
And it really is a great gift for the person receiving it.


một chiếc áo trắng sẽ  luôn mang lại cho người mặc một cảm giác tự tin. 
Nó cũng tạo cho người nhìn một cái nhìn thiện cảm . 
Và đó cũng thực sự là một món quà tuyệt vời cho người nhận được nó . 
■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓