Clom's Closet

ページ

2015年11月22日日曜日

Custom made clothes!!!!!!!!!!

  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.
so many customer they have special ideal for them
and they want to make for them special style
and we alway help them make their ideal become nice product .


Rất nhiều khách hàng có những ý tưởng mới cho bộ
trang phục của riêng họ .
Họ muốn tạo cho riêng họ những bộ trang phục đặc biệt
theo phong cách riêng của họ
Và chúng tôi luôn luôn giúp khách hàng biến ý tưởng
thành những bộ trang phục vừa ý .

■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓