Clom's Closet

ページ

2015年11月13日金曜日

new arrival !!!!!!!!!!!!!

 Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.
The weather alittbit change become more colder . 
Clomscloset also change clothes for suitable with Winter .
in Hanoi this time already belong to Winter .
Everybody will spend more time for looking new arrival for new season 
and we alaway prepare for everybody so many items.
let's make your time and prepare for new season. 


thời tiết đã dần lạnh hơn , những bô trang phục tại clomscloset
cũng thay đổi để phù hợp với mùa đông 
Những ngày tháng 10 Hà Nội đã dần thuộc hẳn về mùa đông 
Mùa Thu đã đi qua nhường chỗ cho cái lạnh của mùa đông .
Mọi người bắt đầu dành thời gian chuẩn bị cho một mùa mới .
Hãy cùng Clomscloset giữ ấm cho mùa đông này


■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓