Clom's Closet

ページ

2015年11月16日月曜日

Welcome new week with many new arrival!!!!!!!!!!!
  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.one more new week coming again .
after weeken everybody come back with their job
and With Clomscloset we continue prepare new arrival for everybody.
Hope you have nice week 

Một tuần mới lại đến .
Sau ngày nghỉ cuối tuần mọi người lại quay trở lại với công việc của mình
Với clomscloset chúng tôi lại tiếp tục chuẩn bị những sản phẩm mới
cho khách hàng
Hy vọng một tuần mới vui vẻ và làm việc hiệu quả với tất cả 
các bạn

■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓