Clom's Closet

ページ

2015年11月17日火曜日

New arrival

  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.

Day by day we update and display new arrival .
so many items with many kind style for you choose

Các mẫu sản phẩm mới tại Clomscloset được chúng tôi 
thay đổi theo từng ngày .
Rất nhiều kiểu dáng mới cho bạn lựa chọn.
■Clom’s Clost blog↓

■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓