Clom's Closet

ページ

2015年10月3日土曜日

New arrival for Autumn !!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.
From yesterday we already display new arrival from Japan
So many product with many style for you choose.
And good quality


Ngày hôm qua chúng tôi đã hoàn thành việc trưng bày 
các mẫu hàng mới từ Nhật về 
Rất nhiều sản phẩm với nhiều kiểu dáng cho bạn lựa chọn .


On picture is new outer .
That one we have 5 colors
and just have 2 pcs for 1 color .
so let's contact with us soon if you like it

Trên hình ảnh là một mẫu áo khoác mới
Kiểu này chúng tôi có 5 màu và mỗi màu chỉ có 2 sản phẩm
Hãy liên hệ sớm với chúng tôi nếu bạn thích kiểu dáng này


■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓