Clom's Closet

ページ

2015年10月11日日曜日

Prearing for Halloween !!!!!!!!!!!!

  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.
Only 2 week more Hallowen will coming .
From now  we have prepare for Hallowen
With clomscloset we already display all of hallowen's product .
And specialy from today until 25 when you order halloween 's clothes , 
you can receive 15 % discount .
Let's prepare soon and Make a nice halloween

chỉ còn hơn 2 tuần nữa là lễ hội halloween sẽ tới .
Từ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị cho halloween
Tại clomscloset chúng tôi đã hoàn thành việc trưng bày sản phẩm
halloween . Và đặc biệt các bạn sẽ được giảm 15% khi may đồ
halloween
Hãy sớm chuẩn bị và tạo cho bạn một halloween thật vui vẻ , hạnh phúc 

■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓