Clom's Closet

ページ

2015年10月30日金曜日

New fabric !!!!!!!!!!!!!


  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.

so many new fabric coming . 
you can order made with them
and weeken will coming soon
let's make your time and make nice weeken for you

rất nhiều mẫu vải mới lại tiếp tục được chuyển về từ Nhật
Bạn có thể chọn chúng và may đo theo ý thích 
Cuối tuần lại đến và bạn hãy chuẩn bị cho bạn
những ngày nghỉ thật vui vẻ

■Clom’s Clost blog↓
http://clomscloset.blogspot.com/
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
MAIL cloclo@suit-ya.com
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓

MAP Clom’s Closetへの地図