Clom's Closet

ページ

2015年10月25日日曜日

So many new arrival coming !!!!!!!!!!!  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.

in this time so many new arrival coming 
we try finished put code and display soon
from yesterday we start put on shop
this time have for autunm and a half for winter
let's make your time and make happy shopping with us 


Thời gian này rất nhiều hàng mới tiếp tục được chuyển về 
Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành việc kiểm tra mã sản phẩm 
và trưng bày sớm nhất
ngày hôm qua một số mẫu mới đã bắt đầu được trưng bày thêm 
tại cửa hàng 
Không chỉ có sản phẩm cho mùa thu 
rất nhiều sản phẩm mùa đông cũng đã có mặt tại cửa hàng 

■Clom’s Clost blog↓
http://clomscloset.blogspot.com/
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
MAIL cloclo@suit-ya.com
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓

MAP Clom’s Closetへの地図