Clom's Closet

ページ

2015年10月24日土曜日

New arrival for new day !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.
A new day start with so much good smell 
so many new aroma from Japan already coming 
with many kind of smell for you choose .
Một ngày mới bắt đầu với rất nhiều hương dịu nhẹ 
mang lại cho bạn một cảm giác thoải mái 
Rất nhiều túi thơm đã được chuyển về từ Nhật
 với rất nhiều mùi hương cho bạn lựa chọn .


■Clom’s Clost blog↓
http://clomscloset.blogspot.com/
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
MAIL cloclo@suit-ya.com
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓

MAP Clom’s Closetへの地図