Clom's Closet

ページ

2015年10月2日金曜日

new fabric !!!!!!!!

  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.

October has arrived. 
Hanoi began with incipient cold.
This weather's right there for you to choose for themselves the new suit.
Many new fabric sample all kinds of materials, the brand is about to enter your service.
 If you love the likes of Reda. Loro Piana, Zegna, ..
.. please come to our Clomscloset and help you have the costumes as standard


Tháng 10 đã đến . 
Hà Nội bắt đầu có chớm lạnh . 
Thời tiết này thật thích hợp để bạn lựa chọn cho mình những bộ vest mới .
Rất nhiều mẫu vải mới đủ các loại chất liệu , 
thương hiệu được nhập thêm về để phục vụ các bạn .
 Nếu bạn yêu thích những cái tên như Reda . Loro Piana , Zegna , ....
 hãy đến với Clomscloset và để chúng tôi được giúp bạn có những bộ trang phục như ý

■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓