Clom's Closet

ページ

2015年10月10日土曜日

New Fabric for Winter!!!!!!!!!!!!!!!

  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.
Today The Rain already bring wind cold .
and also start a cold season .
We should  prepare some coat , jacket with thicker material ,.
in clomscloset already have so many new fabric and clothes for winter .
you can come and prepare for yourself .


Ngày hôm nay những cơn mưa nhỏ mang theo những đợt gió lạnh làm
thời tiết lạnh dần như mùa đông
Chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị những chiếc áo ấm cho mùa đông
Ở Clomscloset đã có rất nhiều loại vải và quần áo mới cho mùa đông .
Hãy chuẩn bị cho bạn một mùa đông ấm áp

■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓