Clom's Closet

ページ

2015年8月9日日曜日

customs made clothes !!!!!!!


  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.
on picture are our customer .
They ordered Ao Dai at our shop for wear in Japan 
They feel so happy with it so 
After that they send picture same like say thank you  .
We also feel happy because we can make happy for customer
and we hope can receive good feedback from customer


Trên hình ảnh là trang phục áo dài khách hàng đã đặt may tại Clomscloset 
trước khi về Nhật
Cô ấy đã rất hài lòng về nó và gửi ảnh lại để cảm ơn 
chúng tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi có thể mang lại niềm vui cho khách hàng
Hy vọng cùng với sự cố gắng của mình chúng tôi có thể mang lại sự hài lòng cho bạn 

■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓