Clom's Closet

ページ

2015年8月19日水曜日

customs made clothes


  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.

that one our customer made clothes in our shop
and order more embroidery.
If you like some pattern for your clothes
or put your name 
you can ask us 
we will make it follow your request

Hình ảnh chúng tôi gửi tới các bạn ngày hôm nay là một mẫu hoa thêu 
trên váy của khách hàng.
Chúng tôi có thể thực hiện các mẫu thêu theo yêu cầu của khách
Nếu bạn thích lưu mình  tên trên những bộ trang phục của bạn
bạn có thể đặt thêu luôn khi may đồ tại cửa hàng chúng tôi
Ngoài ra các bạn có thể đặt thêu các mẫu hoa văn , họa tiết hoặc các hình
bạn yêu thích 

■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓