Clom's Closet

ページ

2015年8月27日木曜日

So many new arrival at Clomscloset shop !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.


today i continue update picture about new arrival of us
in this time we have so many new fabric
 and new ready made for new season.
let's make a litle bit time and come with us
so many new items waiting you


ngày hôm nay tôi tiếp tục cập nhật hình ảnh về hàng mới của chúng tôi
trong thời gian này, chúng tôi có rất nhiều vải mới
  và hàng may sẵn  mới cho mùa  mới.
Hãy dành một chút thời gian để đến với chúng tôi
Rất  nhiều mẫu hàng mới đang chờ bạn
■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓