Clom's Closet

ページ

2015年8月10日月曜日

Customs made clothes!!!!!Hello! We are Clom's Closet

at 31A Xuan Dieu str.,
Very easy for clomscloset get happines.
With us your hhappiness are our happines
When you feel good with product that we make for you
We also have good feeling.
 We hope everyday we can bring smile for you


VỚi Clomscloset để có được niềm vui thật đơn giản
Khi khách hàng của chúng tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc
Với những sản phẩm mà chúng tôi đà làm cho họ
Thì đó cũng chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi.
Chúng tôi hy vọng có thể mang đến nụ cười và niềm vui cho bạn mỗi ngày
■Clom’s Clost blog↓
http://clomscloset.blogspot.com/
■Contact us↓TEL (+84) 4 37188233MAIL cloclo@suit-ya.comHow to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓

MAP Clom’s Closetへの地図