Clom's Closet

ページ

2015年8月31日月曜日

new arrival for new month!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.today August in the end .
A month already gone so fast.
In Ha Noi the wearther already change
and not so much hot .
In our shop new arrival also change style 
for suitable with the weather of Autumn.
We hope September coming with many thing so nice for every body 
and for us also

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 8 .
Một tháng đã qua đi thật nhanh . 
Thời tiết Hà Nội cũng dần thay đổi .
Những cái nắng nóng oi bức của ngày hè được thay bằng sự dịu mát,
nhẹ nhàng của mùa thu .
Tại Clomscloset các  sản mới cũng được thay đổi kiểu dáng để phù hợp với thời tiết của mùa Thu .
Chúng tôi hy vong Tháng 9 sẽ đến với nhiều điều tốt đẹp cho tất cả các bạn 
và Clomscloset.

■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓