Clom's Closet

ページ

2015年8月28日金曜日

New arrival from Clomscloset shop!!!!!!!!!!!!!!


  Hello!
 We are Clom's Closet
at 31A Xuan Dieu str., Tay Ho., Hanoi Vietnam.
Preparing for weeken today we displayed so many new arrival
let's make your time and try find for you some items 
suitable with you


Để chuẩn bị cho ngày cuối tuần hôm nay chúng tôi đã trưng bày rất nhiều 
mẫu hàng mới
Hãy thu xếp thời gian của bạn và tìm kiếm cho bạn
một vài sản phẩm phù hợp.

■Clom’s Clost blog↓
■Contact us↓
TEL (+84) 4 37188233
How to go to Clom’s Closet(Open the maps)↓